Pożar, zakładnicy i negocjacje. Ćwiczenia w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

Pożar na placu spacerowym, wzięcie zakładnika, negocjacje z napastnikami i podjęcie akcji odbicia zakładnika, to elementy scenariusza ćwiczeń funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Ćwiczenia zorganizowane zostały wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie. Działania przygotował mjr Paweł Różyński – kierownik działu ochrony, natomiast kierował nimi mjr Tomasz Buczek – zastępca dyrektora.

Ćwiczenia przeprowadzono według scenariusza, który przewidywał reakcję na wzniecenie pożaru przez osadzonych na polach spacerowych, ogłoszenie alarmu, wzmocnienie systemu ochrony, ujęcie i obezwładnienie osadzonych którzy wzięli zakładnika, oraz podjęcie działań gaśniczych przez zastęp JRG PSP z Hrubieszowa.

Interweniujący funkcjonariusze hrubieszowskiej jednostki sprawnie poradzili sobie z przydzielonymi zadaniami. Ćwiczenia pokazały, że załoga Zakładu Karnego w Hrubieszowie jest dobrze przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Przeprowadzone działania ochronne miały na celu przede wszystkim sprawdzenie sposobu reagowania w sytuacjach powstania zdarzenia mogącego wystąpić na terenie zakładu karnego, a także doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynowania działań ze Strażą Pożarną i Policją.

Wspólne ćwiczenia to także doskonała okazja do sprawdzenia mobilności załogi oraz do doskonalenia kadry dowódczej w zakresie organizacji działań ochronnych. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i szczegółowym omówieniem wybranych zagadnień. Dokonano wnikliwej oceny poszczgólnych działań, sposobu ich dowodzenia oraz współpracy wyżej wymienionych służb.

 

Galeria >>

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów