Pożegnania oficerów 2 Pułku Rozpoznawczego

W październiku hrubieszowski 2 Pułk Rozpoznawczy pożegnał dwóch oficerów, którzy rozkazami wyższych przełożonych skierowani zostali do innych jednostek.

Reklamy

W dniu 11 października 2012 roku w Sali Tradycji w obecności żołnierzy i pracowników wojska Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wz. ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK pożegnał odchodzącego tego dnia por. Adama KILANOWSKIEGO. Odchodzący oficer w 2 pr pełnił służbę w pododdziałach dalekiego rozpoznania i rozpoznawczych – kolejno na stanowisku dowódcy grupy, a następnie na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii. Wraz ze swoimi zwiadowcami pełnił również służbę w PKW Afganistan. Por. Adam KILANOWSKI został wyznaczony rozkazem wyższych przełożonych na stanowisko w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. 

Uroczystą zbiórkę poprowadził szef sztabu pułku – ppłk mgr Wiesław TELACKI. Dowódca przedstawił przebieg służby odchodzącego oficera, a następnie głos zabrał Pan por. KILANOWSKI, który podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną służbę i pracę.

 

W dniu 26 października 2012 roku w Sali Tradycji w obecności żołnierzy i pracowników wojska Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wz. ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK pożegnał odchodzącego tego dnia kpt. Konrada STĄSIEK. Odchodzący oficer w 2 pr pełnił służbę w logistyce, a następnie w sekcji logistyki sztabu. Kpt. Konrad STĄSIEK został wyznaczony rozkazem wyższych przełożonych na stanowisko w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu. 

Uroczystą zbiórkę poprowadził szef sekcji personalnej S-1 mjr Wawrzyniec TEKIELAK. Dowódca przedstawił przebieg służby odchodzącego oficera, a następnie głos zabrał Pan kpt. Konrad STĄSIEK, który podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną służbę i pracę, a szczególności współpracownikom z pionu logistyki z którymi był najbardziej zżyty. 


Na koniec obu uroczystości były uściski i wspólne zdjęcia oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej pułku.  Dowódcy w imieniu całego stanu osobowego życzyli odchodzącym oficerom dużo zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym oraz wielu sukcesów w dalszej służbie dla dobra Ojczyzny.


Źródło: 2pr