Pożegnanie

„Obsuwając się w śmierć, odsłaniam oczekiwanie i oczy utkwione w jedno miejsce i w jedno zmartwychwstanie. Jednakże wieko ciała zamykam i pewnik jego rozpadu powierzam ziemi.”
Jan Paweł II „O śmierci”

Reklamy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie
z głębokim żalem żegnają

ŚP. JANINĘ TRUBALUK

Emerytowany długoletni pedagog, wychowawca, przyjaciel dzieci i młodzieży, oddana koleżanka. Zawsze życzliwa i chętna do niesienia pomocy uczniom i współpracownikom.

Spoczywaj w pokoju!