Pożegnanie maturzystów w Staszicu

25 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. S. Staszica odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Rozpoczęło się ono o godzinie 14.00 Mszą Świętą, po której maturzyści w auli szkoły spotkali się z dyrekcją i wychowawcami.

Reklamy


Czasie, czasie – ulatasz, ulatasz!
(S. Ciesielczuk, absolwent 1923)

Po oficjalnym powitaniu zebranych przez panią dyrektor Alicję Borkowską głos zabrali przedstawiciele klas drugich, którzy nie tylko przekazali gratulacje i życzenia starszym kolegom (mowę wygłosiła Malwina Łacińska z kl. II d), ale także, w formie montażu słowno-muzycznego przygotowanego pod opieką pani Beaty Trześniowskiej, przypomnieli abiturientom etapy ich edukacji oraz najciekawsze wydarzenia z lat szkolnych (prezentacja multimedialna).

Po tym nastąpiła najważniejsza część spotkania – wręczenie świadectw dojrzałości (w tym 43 z wyróżnieniem) oraz nagród – za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Był to także moment na podziękowania i pożegnanie maturzystów z nauczycielami oraz szkołą (mowę wygłosiła Ola Szczypek z kl. III e).

Wzruszeniom nie było końca…

Wierzymy, że uczniowie kończący „Staśka” wykorzystają zdobytą tu wiedzę, umiejętności oraz będą uparcie dążyć do wyznaczonych sobie celów, dokonując właściwych wyborów i wartości.

Drodzy Maturzyści, pamiętajcie, że: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali… (JP II)

Powodzenia!

 

Zdjęcia »

 

źródło i fot: ZS nr 2