2 grudnia 2023

Pozwól mi zrobić to samemu

W siedzibie Stowarzyszenia Mamy Siebie w dniu 2 grudnia 2011r. odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Pozwól mi zrobić to samemu” zadania finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, z dotacji Województwa Lubelskiego ze środków PFRON.

Reklamy

Na początku konferencji głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Agata Malon, która powitała wszystkich zebranych: uczestników zajęć, ich rodziców, prowadzących zajęcia oraz wszystkie zaproszone i uczestniczące w konferencji osoby, wymieniła główne założenia projektu. Przypominała, że zadanie było skierowane do dzieci i młodzieży z terenu dwóch powiatów: zamojskiego i hrubieszowskiego, w wieku 3 – 18 lat, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wymieniła poszczególne zajęcia, a następnie każdy z prowadzących zabrał głos i przedstawił efekty swojej pracy oraz opowiedział jakim zainteresowaniem cieszyły się jego zajęcia. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani i wyrazili ochotę kontynuowania zajęć w następnej edycji takiego projektu.

***

Reklamy

W ramach zadania były organizowane następujące zajęcia:
– z zakresu umiejętności społecznych z elementami Metody M. Montessorii,
– z zakresu gospodarstwa domowego,
– z zakresu logopedii i metody Tomatisa,
– zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne,
– zajęcia terapeutyczne metodą EEG – Biofeedback.

***

Spotkanie uświetnił występ zespołu tanecznego „Rytm” z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hrubieszowie.

Jako podsumowanie realizacji zadania każdy uczestnik otrzymał upominek, zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, a następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek – szwedzki stół, który został przygotowany przez uczestników zajęć z zakresu gospodarstwa domowego, a my mogliśmy podziwiać pięknie przystrojony stół oraz kosztować przepyszne potrawy.

Zdjęcia »

***

Stowarzyszenie Mamy Siebie