Pożyteczne wakacje 2009

HrubieszówMoniatycze

Reklamy

Dzieci nagrodziły 12 najładniejszych ogrodów kwiatowych wręczając ich właścicielom pamiątkowe dyplomy i krzewy ozdobne. Jako uatrakcyjnienie wakacji, a zarazem nagroda za działania dla wsi zorganizowaliśmy 2 wycieczki.

***

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Moniatyczach organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w ramach grantu uzyskanego z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie „Pożyteczne wakacje 2009”

Projekt miał na celu zapewnienie i uatrakcyjnienie dzieciom z Moniatycz i okolicy letniego wypoczynku podczas wakacji 2009. Chcieliśmy, aby ciekawie, a przy okazji pożytecznie spędziły ten czas. Dzięki temu projektowi pokazaliśmy młodemu pokoleniu piękno i walory Moniatycz oraz zaangażowaliśmy ich w prace na rzecz miejscowości: posadzenie krzewów, żywopłotu, zasianie trawy, posprzątanie wsi. Bawiąc się w podchody polnymi drogami zwiedzaliśmy najbliższą okolicę.

Kolejnym kierunkiem naszych działań było opracowanie przez dzieci regulaminu i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą posesję w Moniatyczach i Moniatyczach Koloni, przez co w projekt zaangażowaliśmy mieszkańców. Dzieci nagrodziły 12 najładniejszych ogrodów kwiatowych wręczając ich właścicielom pamiątkowe dyplomy i krzewy ozdobne. Jako uatrakcyjnienie wakacji, a zarazem nagroda za działania dla wsi zorganizowaliśmy 2 wycieczki. Jedną do Roztoczańskiego Parku Narodowego, drugą do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.

W organizacje tego wypoczynku włączyło się w naszej miejscowości dużo instytucji i organizacji. Mieliśmy wsparcie od Sołectwa Wsi Moniatycze, Moniatycze Kolonia, GBP w Moniatyczach, KRUS w Hrubieszowie, GOK w Wołajowicach, Straży Pożarnej w Moniatyczach, Straży Granicznej w Hrubieszowie, PCK w Hrubieszowie. Wypoczynek trwał od 13 do 26 lipca 2009 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w letnisko za wsparcie.

info i foto
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009