Pracujący Hrubieszów – ocalić od zapomnienia

Zamiast pochodu – powrót do przeszłości. 1 maja w „Królewskim Kącie” w Czumowie otwarto wystawę pt. „Pracujący Hrubieszów – ocalić od zapomnienia”.

Reklamy

 

Krótka relacja z otwarcia wystawy Pana Mariana Pawlaka, która odbyła się w dniu 1 maja 2015 r. w Ośrodku Kultury Regionalnej „Królewski Kąt” w Czumowie nad Bugiem.

Celem autora wystawy było uświadomienie zaproszonym gościom, ile zlikwidowano zakładów pracy z czasów PRL w Hrubieszowie. Czy do tego dojść musiało i co mamy w zamian w wyniku transformacji ustroju?

Nostalgia za PRL-em wyjaśniana jest na wiele sposobów. Jedną z opinii, że średnie i starsze pokolenie wraca dziś pamięcią do czasów realnego socjalizmu jest fakt, iż jest to powrót do młodości.

Prawda o rzekomym bezrobociu w tamtym ustroju to iluzja, a skutki zmanierowanego podejścia do pracy, brak etosu pracy, odczuwamy do dziś.

Dzisiejsza młodzież ucieczkę w przeszłość, nieznaną z własnego doświadczenia, traktuje jako coś „kultowego”. Pytanie, czy odnalazła by się w tamtej rzeczywistości?

 

Wideo »

hrubieszow.tv


***


Na podstawie wykazu przygotowanego przez prezesa Ośrodka Kultury Regionalnej „Królewski Kąt” w Czumowie p. Mariana Pawlaka…

Wykaz niektórych zlikwidowanych zakładów, które zatrudniały najwięcej osób:

 

Hakon/Krasnolen (1969 – 1990) – 480 osób

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego (1948 – 2007) – 450

PKP wąskotorowa (1915 – 1992) – ok. 350

Spółdzielnia Kółek Rolniczych+Kółka Rolnicze (1975 – 2014) – ok. 350

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni/Zakład Gospodarczy WZGS (1947 – 1993) – 285

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (1947 – 1993) – 220

Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego (1953 – 1993) + 206, plus dorywczo i uczniowie

Ponad 100 małych sklepów i zakładów usługowych – ok. 200

Państwowe Zakłady Zbożowe – 191

WPHW (WPHM) (1976 – 1994) – 176

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska+ 50 punktów skupu mleka w terenie (1955 – 1999) – ok. 150

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska (1950 – 1990) – 150

 

Kilka zakładów „zrestrukturyzowanych”:

Linia Hutniczo – Siarkowa (1976) – było 1200, jest 100

ZOZ (szpial+Przychodnia) (1966 – 1984) – było 1160 osób, jest 600

PKS (od 6) – było 596, jest 98

Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM (od 1939) – było 464, jest 10

Spółdzielnia Inwalidów (1951) – było 480, jest 43

Rejon Dróg Publicznych PZDL (1970) – było 427, jest 197

PGKiM (1963) – było 350, jest 100

 

W sumie – 6737 zlikwidowanych miejsc pracy.

 

Więcej, będzie można dowiedzieć się odwiedzając wystawę!

 


 

Zobacz też:

Hrubieszów: Ubyło ponad 6 tys. miejsc pracy. „Pracujący Hrubieszów – ocalić od zapomnienia…”