Prawo: Firmowe spotkanie opłatkowe w kosztach uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy, zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osoby prawne – spółki prawa handlowego (spółki z o.o., S.A), bardzo często organizują dla swoich pracowników firmowe spotkania opłatkowe.

Reklamy

Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych w koszty można rozliczyć wyłącznie te, które dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wydatki na alkohol na imprezie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca nie będzie mógł wliczyć do kosztów PIT albo CIT kosztów związanych z obecnością zaangażowanych przez firmę:

Reklamy

­

1. zleceniobiorców – osób posiadających umowę zlecenia, albo umowę do której stosuje się przepisy o zleceniu,

2. agentów – osób posiadających umowę agencyjną,

3. twórców – umowa o dzieło,

4. osób samozatrudnionych – na działalności gospodarczej.

Według fiskusa nie ma znaczenie czas związania z firmą czy też sposób zaangażowania. Stanowisko takie można ocenić, jako przestarzałe, nieprzystające do aktualnych tendencji w zatrudnieniu, gdzie zespoły robocze spadają się z etatowców i osób niezatrudnionych na umowę o pracę.

W ocenie fiskusa firma może zorganizować spotkanie dla całego zespołu, ale musi rozdzielić koszty przypadające na pracowników i tylko te uwzględnić w PIT albo CIT. W takiej sytuacji należy rozdzielić koszty w oparciu o listę biorących udział. Ewentualnie można również, w miejsce typowego spotkania okolicznościowego, zorganizować spotkanie służbowe z częścią oficjalną (podsumowanie wyników roku ustalenie kierunków i planów na kolejny rok, nagrodzenie liderów itp.). Im więcej elementów służbowych, tym większa szansa na rozliczenie w kosztach całości danej imprezy. Jednak zawsze jest ryzyko, że fiskus to zakwestionuje.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 572/22) współpracownik ( osoba nie na umowie o pracę) sam sobie organizuje pracę, nie musi być motywowany. Sąd nie przyjął jako istotne argumentów spółki, że od dobrej współpracy zależy skuteczność i sprawność zespołu, że spotkania poprawiają relacje w firmie, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne finansowane ze środków NIW-CRSO


Zobacz też:

Prawo: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Prawo: Renta z tytułu niezdolności do pracy


Zerknij na Instagram →