15 lipca 2024

Prawo: Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka

Aktualnie rodzic, który odrzucił przysługujący mu spadek może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu swojego małoletniego dziecka bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu.

Reklamy

Od końca 2023 roku obowiązują przepisy zmieniające zasady odrzucania spadku w imieniu małoletnich dzieci.

Zgodnie z art. 101 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Reklamy

Czytaj: Prawo: Urlop ojcowski

Zgoda sądu będzie więc nadal wymagana w niektórych przypadkach, np. gdy:

Reklamy
  • rodzice nie porozumieli się co do odrzucenia spadku w imieniu dziecka
  • spadku nie odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka (np. pełnoletnie rodzeństwo dziecka).

Zobacz: Prawo: Pracowniczy urlop wypoczynkowy

Rodzic, składając w imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku oświadcza o:

  • przysługiwaniu mu władzy rodzicielskiej i jej zakresie
  • wyrażeniu przez drugiego z rodziców zgody na odrzucenie spadku, chyba że oświadczenie to jest składane wspólnie
  • uprzednim odrzuceniu spadku przez któregokolwiek z rodziców
  • odrzuceniu spadku przez innych zstępnych rodziców tego dziecka.

Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia przed sądem lub notariuszem.

Zobacz też:

Prawo: Przepadek pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości

Zerknij na Instagram →

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.dabekkusik.pl

stowarzyszeniesiw.pl