Prawo: Prezent dla pracownika – czy to przychód?

Według indywidualnych interpretacji okolicznościowa darowizna na rzecz pracownika np. w związku ze ślubem, narodzinami dziecka, rocznicą powstania firmy nie podlega podatkowi od osób fizycznych oraz składkom na ubezpieczenia społeczne.

Reklamy

Chodzi tu o świadczenia nie mającego związku z pracą czy rezultatami, a nie też nie wynikają z umowy o pracę, regulaminów-nie są nagrodą ani premią. 

Profitem jest to, że pracownik nie uiszcza od darowizny PIT. Nie są też naliczane, ani od pracodawcy ani od pracownika składki na ZUS. 

Reklamy

Przypomnieć w tym miejscu należy, że do kwoty brutto wynagrodzenia  wpisanej w umowie pracodawca musi doliczyć i odprowadzić składki ZUS tzw. należne od pracodawcy, których nie widać na pasku pensji dopiero wówczas wynagrodzenie jest zmniejszane o składki i zaliczkę na podatek PIT – wyłącznie to pracownik widzi w wyliczeniu swojego wynagrodzenia. W przypadku minimalnego wynagrodzenia kwoty 3 490 zł (od stycznia 2023r.) pracownik otrzyma na rękę 2 695 zł, ale obowiązkowy koszt pracodawcy to kwota 4 189 zł. Czyli tytułem obciążeń publicznych z faktycznego wynagrodzenia odprowadzana jest kwota 1 494 zł – więcej niż połowa tego, co pracownik dostaje na rękę.   

W przypadku prezentów od pracodawcy nie będą powstawały takie obciążenia. Interpretacje podatkowe opierają się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), zgodnie z którym nie wszystkie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy należności są przychodem ze stosunku pracy. 

Darowizna-podatek od spadków i darowizn

Nie oznacza to jednak, że takie wartości są zupełnie obojętne podatkowo. Są to bowiem darowizny i do nich maja zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Takie pieniądze będą zwolnione również z podatku od spadków i darowizn, jeżeli ich kwota, czy tez wartość darowizny, nie przekroczą w ostatnich 5 latach łącznie kwoty 5 308 zł (od lipca 2023r. limity wzrosną i będzie to kwota – 18 060 zł). Oznacza to, że powyżej takiej kwoty wejdzie w grę podatek od darowizny według skali. W grupie osób niespokrewnionych stopa jest najwyższa i wynosi: 12%, 16% i 20% w zależności od kwoty darowizny.

Pracodawcy, w przypadku darowizn, muszą wiedzieć, że nie mogą ich zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu tak jak wynagrodzeń ze stosunku pracy (nagrodę czy premię). Obojętne staje się dla pracodawców rozliczających podatki, jako ryczałtowcy albo też dla pracodawców posiadających stratę. 

Pracodawcy muszą również mieć świadomość tego, że weryfikacją wypłacanych przez pracowników świadczeń zajmują się nie tylko służby skarbowe, ale również ZUS. Stąd też konieczną jest dbałość o to, żeby wypłacane pracownikom świadczenia faktycznie były „darmowe” i bez związku z pracą danej osoby. 

­

radczyni prawna Małgorzata Dąbek

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl


Zobacz też:

Prawo: Przedawnienie długu u komornika

Prawo: Przedawnienie długu u komornika


Zerknij na Instagram →