6 grudnia 2023

Prezydent RP z wizytą w Afganistanie

W Polskim Kontyngencie Wojskowym w bazie Ghazni przebywał z roboczą wizytą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Reklamy

Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie gen. bryg. Piotrem Błazeuszem, oficerami sztabu Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) „White Eagle” oraz żołnierzami służącymi w bazie Ghazni. Prezydentowi towarzyszyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jaromir Sokołowski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Ambasador RP w Afganistanie Maciej Lang, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Podsekretarz Stanu ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winid, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch oraz Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka. Obecny był także Dowódca Regionu-Wschód w Afganistanie gen. dyw. Daniel B. Allyn.

Dowódca PSZ gen. bryg. Piotr Błazeusz zapoznał Zwierzchnika Sił Zbrojnych z ogólną sytuacją w prowincji Ghazni. Przedstawił także wyniki działalności operacyjnej, w tym działań kinetycznych i niekinetycznych. Z dotychczasowych analiz wynika, że główny wysiłek skupiony był na realizacji zadań bojowych w ramach Operacji Zimowej oraz realizacji zadań prowadzących do osiągania założonych celów procesu transition. Gen. Błazeusz szczegółowo przedstawił zamierzenia Polskich Sił Zadaniowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju oraz wsparcia samorządności w prowincji.

Reklamy

Podczas pobytu w bazie Ghazni Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się także z żołnierzami wykonującymi zadania w rejonie odpowiedzialności. Podziękował im za profesjonalną służbę i sprostanie tym wszystkim wyzwaniom, jakie zostały przed nimi postawione przed wyjazdem do Afganistanu. – Misję w Afganistanie wypełniacie z narażeniem zdrowia i życia. Zapewniacie bezpieczeństwo w tym trudnym rejonie świata w sposób najlepszy z możliwych. Przyjmijcie wyrazy wdzięczności, a jednocześnie satysfakcji z Waszej służby i ofiarności.  – powiedział Prezydent. Nie krył zadowolenia z zaangażowania i motywacji do służby. – Dajecie świadectwo ofiarności w niebezpiecznej misji poza granicami naszego kraju. Gotowi do rozwiązywania najtrudniejszych problemów. – dodał Prezydent Bronisław Komorowski.

Wizyta w Ghazni była także okazją do spotkania się z przedstawicielami władz Ghazni oraz dowódcami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Rozmowy dotyczyły procesu przejmowania odpowiedzialności za prowincję przez Afgańczyków oraz zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych dystryktach.

Na zakończenie kilkugodzinnej wizyty w polskiej bazie Ghazni,  Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski po raz kolejny podkreślił profesjonalizm X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego i podziękował za nienaganną służbę. Życzył wszystkim żołnierskiego szczęścia oraz szczęśliwego powrotu do kraju i spotkania się z najbliższymi.

 

Tekst i foto: kpt. Jacek Thomas