Próbny alarm

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta – Szef Obrony Cywilnej m. Hrubieszów, zawiadamia mieszkańców miasta, że zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa” w dniu 27 września 2007 r. o godz.18.00 na terenie miasta zostanie ogłoszony próbny alarm „o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska” (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

Reklamy

W związku z powyższym nie należy wykonywać żadnych czynności zabezpieczających, natomiast o godz.18.30 zostanie podany sygnał o odwołaniu wcześniej ogłoszonego alarmu (dźwięk ciągły 3 minuty).