Próbny alarm

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta – Szef Obrony Cywilnej miasta Hrubieszów, zawiadamia mieszkańców miasta, że zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Lubelskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa” w dniu 28 września o godzinie 18:00 na terenie miasta zostanie ogłoszony próbny alarm:
„o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska” ( dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

Reklamy

W związku z powyższym nie należy wykonywać żadnych czynności zabezpieczających!

Natomiast o godzinie 18:30 zostanie podany sygnał o odwołaniu wcześniej ogłoszonego alarmu (dźwięk ciągły 3 minuty)