Profesor Sawczuk w Staszicu

19 grudnia bieżącego roku w Zespole Szkół nr 2 odbyło się kolejne z cyklu spotkań ze znanymi absolwentami.

Reklamy

Tego dnia goszczono wybitnego prawnika – cywilistę profesora Mieczysława Sawczuka, bardzo silnie związanego z ziemią hrubieszowską. Urodzony 2 grudnia 1930 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, w latach 1937 – 1939 uczęszczał do szkoły powszechnej przy 23. Pułku Piechoty. W Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie kształcił się w latach 1945 – 1950.

Profesor Mieczysław Sawczuk jest wybitnym znawcą prawa, zwłaszcza cywilnego sądowego, jako pierwszy zdobywał stopnie naukowe w swojej specjalności. Jest redaktorem zarówno Wielkiej Encyklopedii Prawa jak i innych pozycji, w tym wydanego w języku rosyjskim podręcznika procedury cywilnej. Ponadto profesor spełniał się w pracy zawodowej na UMCS.

więcej >>

tekst i foto
ZS nr 2