Profilaktyczne czwartki

W czwartki przedstawiciele Urzędu Miasta i Stowarzyszenia „Amazonki” w Parku Solidarności zachęcają mieszkańców Hrubieszowa do udziału w badaniach profilaktycznych i wręczają ulotki. Gmina Miejska Hrubieszów uczestniczy w konkursie Zdrowa Gmina – programie profilaktyki nowotworowej.

Reklamy

Każda kobieta, która skończyła 50 lat powinna zgłosić się na bezpłatne badanie mammograficzne,   a następnie powtarzać je co 2 lata, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi można wykonać bezpłatnie w:

Zamościu – CUM Sonologistic            ul. Peowiaków 1b            tel. 84-639-13-03,

Chełmie – NZOZ Marmed                   ul. Szymanowskiego 6    tel. 82-563-90-74,

Chełmie – NZOZ Rozalia Szafranek    ul. Słowackiego 33         tel. 82-565-47-12,

i w mammobusach, gdy przyjadą do Hrubieszowa.

 

Każda kobieta, która skończyła 25 lat powinna zgłosić się na bezpłatne badanie cytologiczne.

Badania cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy można wykonać bezpłatnie w:

Hrubieszowie – SPZOZ Hrubieszów – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  ul. Mickiewicza 2                        tel. 84-696-20-81,

Hrubieszowie – ISPL Gabinet Ginekologiczno-Położnuczy Lekarz Specjalista Jolanta Kuczyńska-Dudek ul. Listopadowa 3 tel. 600604004.

 

Kobiety i mężczyźni, którzy skończyli 50 lat powinni zgłaszać się na bezpłatne badania kolonoskopowe.

Badania kolonoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego można wykonać w:

Zamościu – SP Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II  Poradnia Endoskopii  ul. Jana Pawła II       tel. 84-677-37-42 w 38

Ankieta na badanie kolonoskopowe do pobrania w Urzędzie Miasta pokój nr 5.

 

Nie czekaj – zgłoś się na bezpłatne badania!

JESTEŚMY ZDROWI – BADAMY SIĘ PROFILAKTYCZNIE!