Profilaktyka nikotynowa w SP nr 2 w Hrubieszowie

16 czerwca 2011r. członkowie Klubu Wiewiórka z klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie pod opieką wychowawczyni Katarzyny Beń, przedstawili społeczności szkolnej i lokalnej inscenizację pt. „Palenie albo zdrowie. Wybieraj”.

Reklamy

Inscenizacja uświetniła apel, który podsumował szkolny program profilaktyki nikotynowej dla klas I – III „Nie pal przy mnie, proszę”, prowadzony przez szkolnego koordynatora programu panią pedagog Joannę Puczkowską od września 2010r. do maja 2011r.

Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, a także wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich tytoń oraz w różnych sytuacjach dotyczących zdrowia.

W apelu wzięli udział: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie pani Grażyna Bolewska, dyrektor szkoły pani Halina Kowalczuk oraz zaproszeni rodzice i uczniowie. Na zakończenie apelu uczniowie klasy IIb otrzymali miłe niespodzianki ufundowane przez PSSE w Hrubieszowie. Dziękujemy!!!

Za przygotowanie wspaniałej dekoracji dziękujemy pani Katarzynie Dubienko, za obsługę nagłośnienia – panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu.

***

Info i foto:
SP nr 2 w Hrubieszowie