Profilaktyka w SP Nr 1 w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Szkolny Dzień Profilaktyki, zorganizowany dnia 16.12.2008 r. stał się okazją do podsumowania wszystkich działań profilaktycznych, jakie w bieżącym roku szkolnym realizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie.

i>„KIEDY KTOŚ CI PROPONUJE
ZAPAL SOBIE, NAPIJ SIĘ
CZYMŚ NIEZDROWYM CIĘ CZĘSTUJE
KRZYKNIJ: NIE!
NIE BÓJ SIĘ NA ALARM DZWONIĆ
KRZYKNĄĆ: NIE CHCĘ! NIE BÓJ SIĘ
TY MASZ PRAWO, BY SIĘ BRONIĆ
PRZED PRZEMOCĄ ORAZ ZŁEM”

Takie motto przewodnie Szkolnego Dnia Profilaktyki, odczytała na apelu profilaktycznym Aleksandra Lizun- przewodnicząca samorządu szkolnego SP Nr 1 w Hrubieszowie.

Szkolny Dzień Profilaktyki, zorganizowany dnia 16.12.2008 r. stał się okazją do podsumowania wszystkich działań profilaktycznych, jakie w bieżącym roku szkolnym SP Nr 1 realizowała w ramach projektu pod patronatem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

W ramach tego projektu we wrześniu 2008r. w klasach V-VI przeprowadzono i poddano analizie ankietę dotyczącą uzależnień i przemocy wśród uczniów a wyniki ankiety przedstawiono rodzicom podczas wywiadówek.

Uczniowie klas piątych wzięli udział w zajęciach „Moje mocne strony”, przeprowadzonych przez psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Szóstoklasiści uczestniczyli w cyklu zajęć przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego (zajęcia wychowawcze „ Asertywność. Jak być asertywnym?” z projekcją filmu profilaktycznego „ Dziękuję, nie piję”, pogadanka „ Alkohol – podajemy fakty, obalamy mity”) i wzięli udział w konkursie profilaktycznym w formie testowej.

Gościem jednego z apeli profilaktycznych, zorganizowanych w szkole był przedstawiciel policji, który w przystępny sposób opowiedział uczniom o odpowiedzialności karnej nieletnich i odpowiedział na liczne pytania dotyczące niebezpiecznych sytuacji, na które narażeni są młodzi ludzie.

Podczas zebrania z rodzicami w dniu 10.12.2008 r., rodzice uczniów klas IV – VI uczestniczyli w pedagogizacji na temat „ Rodzic – najlepszy obserwator dziecka”, przygotowanej przez pedagoga szkolnego.

Podczas SZKOLNEGO DNIA PROFILKTYKI, zorganizowano apele dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt.” Kraina Palaczy” w wykonaniu członków Szkolnego Koła Teatralnego „ Pinokio” pod kierunkiem p. Jolanty Podlewskiej i p. Maty Kuczyńskiej. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie zgodnie twierdzili, iż nie chcieliby żyć w takiej krainie, w której papierosy palą wszyscy, nawet dzieci.

Ze swoimi układami sportowo – tanecznymi zaprezentowały się dziewczęta z klas V-VI.

Każda klasa, począwszy od najmłodszych, pod czujnym okiem wychowawców, przygotowała krótki występ profilaktyczny. Wśród licznych prezentacji na uwagę zasługiwało mini – przedstawienie propagujące zdrowy styl życia, w wykonaniu klas I – III pod kierunkiem pań: Sabiny Kuryło, Małgorzaty Serafin, Teresy Kraszkiewicz, Katarzyny Sztuk, Małgorzaty Sidorskiej i Wiesławy Stankiewicz. Grupa ‘0’, przygotowana przez p. Renatę Paczułę zaśpiewała wesołą piosenkę.

Klasy starsze, przygotowały hasła profilaktyczne i przedstawiły je za pomocą plakatu, bądź okrzyku. Tym sposobem – cała społeczność szkolna – uczniowie ze wszystkich klas wraz z wychowawcami, aktywnie włączyli się w przygotowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki.

Dekorację w tym dniu przygotowała p. Barbara Mielniczuk, , nagłośnienie – p. Arkadiusz Mielniczek oraz Michał Łopocki z klasy VI c.
Nad całością czuwała p. Marta Kuczyńska – pedagog szkolny.

***

LAUREACI SZKOLNYCH KONKURSÓW PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW” X 2008 r.

KONKURS PLASTYCZNY

KLASY I
I miejsce – Paweł Dobrowolski kl. I b
II miejsce – Aleksandra Kasprzyk k. I b
III miejsce – Łukasz Skiba kl. I b
Wyróżnienia: Oliwia Niewiadomska kl. I b, Magdalena Czop kl. I a

KLASY II
I miejsce – Wiktoria Wąsak kl. II c
II miejsce – Aleksandra Jasina kl. II c
III miejsce – Anna Bielecka kl. II b

KLASY III
I miejsca – Weronika Kozaczuk, Klaudia Chomiak k. III c
II miejsce – Paulina Woźnica kl. III c
III miejsce – Weronika Natoniewska kl. III a

KLASY IV
I miejsca – Corine Cundari, Adriana Niebrzegowska kl. IV a
II miejsca – Mateusz Wójcik kl. IV c, Roksana Lis kl. IV b
III miejsce – Wiktoria Szyszka kl. IV a
Wyróżnienia: Klaudia Szendrak, Natalia Kurowska kl. IV a

KLASY V
I miejsca – Konrad Pogwizd, Karolina Hawryluk kl. V c
II miejsce – Klaudia Borusiewicz kl. V b
III miejsce – Bartosz Kozaczuk kl. V c

***

KONKURS LITERACKI

KATEGORIA „WIERSZ”
I miejsca – Wiktoria Szyszka kl. IV a, Paula Lewicka kl. VI b
II miejsca – Agnieszka Pękala kl. IV a, Karolina Sądej kl. VI b
III miejsce – Szymon Wójtowicz kl. IV a

KATEGORIA „OPOWIADANIE”
I miejsca – Ada Pietrusiewicz kl. IV a, Joanna Czuwara kl. VI a
II miejsce – Natalia Kurowska kl. IV a
III miejsce – Adriana Niebrzegowska kl. IV a
Wyróżnienia: Aleks Wójtowicz, Dominika Malinowska kl. IV a

***

KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA KLAS SZÓSTYCH – XI 2008 r.

MIEJSCA I
1. Amanda Różańska kl. VI c, 29p
2. Igor Wlach kl. VI c, 29p
3. Oktawia Brzóska kl. VI a, 29p

MIEJSCA II
1. Karolina Szumiata kl. VI b, 28p
2. Karolina Czop kl. VI c, 28p
3. Aleksandra Jaworska kl. VI c, 28p
4. Michał Łopocki kl. VI c, 28p

MIEJSCA III
1. Bartosz Kubik kl. VI b, 27 ½ p
2. Paula Borsuk kl. VI b, 27p
3. Karolina Sawiniec kl. VI b, 27p
4. Paulina Momot kl. VI c, 27p.
5. Sławomir Łukasiewicz kl. VI c, 27p.

***

KONKURS RECYTATORSKI „ WIESZYK Z MORAŁEM” DLA KLAS 0 – I, XII 2008 r.

GRUPA ‘0”

LAUREACI:
Jagoda Sądej (55p)
Patryk Kasztelan (54p)
Karolina Janusz (51p)
Krystian Knysz (50p)

WYRÓŻNIENI:
Aleksandra Kopeć (49p)
Angelika Prus ( 49p)

KLASY I

LAUREACI:
Oliwia Niewiadomska kl. I b (55p)
Kamila Łopocka kl. I c (55p)
Klaudia Rot kl. I b (55p)
Matylda Ślażyńska kl. I c ( 54p)
Kacper Śliwa kl. I c (53p)
Klaudia Kowalczuk kl. I c ( 52p)
Michał Mołdoch kl. I c ( 51p)
Aleksandra Kasprzyk kl. I b (51p)
Piotr Buchajczuk kl. I b ( 51p)
10. Magdalena Czop kl. I a ( 51p)
11. Wiktoria Juszczuk kl. I b (51p.)

***

Fakt, że w Szkole Podstawowej Nr 1 zakończyła się realizacja działań w ramach projektu pod patronatem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie oznacza końca działań profilaktycznych w tejże szkole.

W II semestrze 2008/2009, w szkole realizowane będą zajęcia profilaktyczne zapobiegające radykalnym zachowaniom dzieci i młodzieży pod patronatem ogólnopolskich kampanii: „Szkoła bez przemocy” i „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Obecnie w wybranych klasach realizowane są zajęcia według programów :

„Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Saper”. Od stycznia rozpoczęło się także szkolenie mediatorów rówieśniczych. W cyklu 10 spotkań z zakresu mediacji według programu własnego „ Oswoić konflikt”, opracowanego przez p. Martę Kuczyńską, weźmie udział 32 uczniów z klas V – VI, wytypowanych przez poszczególne klasy.

W lutym odbędą się zajęcia „Bezpieczny Internet”, zaś w czerwcu, w „Dniu Szkoły bez przemocy” zorganizowany zostanie drugi „Szkolny Dzień Profilaktyki”.

Wszystkie podejmowane przez szkołę działania profilaktyczne mają na celu: przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie i wypracowanie u nich postaw prospołecznych zabezpieczających przed wystąpieniem niewłaściwych, w tym ryzykownych zachowań.

Tekst i foto:
SP Nr 1 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow 2009-01-13