Program Bezpieczne Gimnazjum

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Spotkaniem w Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Hrubieszowie Komenda Powiatowa Policji zainicjowała swój autorski program prewencyjny pod nazwą, Bezpieczne Gimnazjum. Program skierowany jest do uczniów klas I szkół gimnazjalnych. Patronat na akcją objęli Starosta Hrubieszowski oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski.

***

Reklamy

Mając na względzie właśnie bezpieczeństwo młodzieży Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie opracował program pod nazwą „Bezpieczne Gimnazjum”, skierowany do uczniów klas I szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się przy współpracy ze Strażą Graniczną, Miejską oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Podczas spotkań z młodzieżą poruszona zostanie problematyka dotycząca patologii społecznych. Zwrócona zostanie uwaga na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Policjanci przedstawią uczniom także wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji. Program „Bezpieczne Gimnazjum” będzie promował także zdrowy styl życia, stop uzależnieniom. Sporo uwagi zostanie poświęcone również anoreksji oraz bulimii.

W programie zaplanowano dla jego adresatów konkurs, który polega na napisaniu pracy na jeden z wybranych tematów:
– Profilaktyka oczami młodzieży
– Stop dla uzależnień !
– Stop nietolerancji, przemocy i agresji! – pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
– Żyję zdrowo.
– Moja tolerancja wobec odmienności!

Prace konkursowe będzie oceniała powołana komisja. *Nagrody dla finalistów konkursu ufunduje Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Opracował:
J.K. (KPP w Hrubieszowie)

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010