Program opieki nad zwierzętami – konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady miasta Hrubieszów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2012 roku”.

Reklamy

OGŁOSZENIE  W SPRAWIE KONSULTACJI

(Projektu) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2012 roku. 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady miasta Hrubieszów  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2012 roku. 

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15

Konsultacje odbywać się będą w dniach 16 lutego  do 14 marca 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca  2012 roku na poniższe adresy:

  • adres poczty elektronicznej: mailto:inwestycje@hrubieszow.pl
  • numer faksu: 84 696 2380,
  • adres siedziby Urząd Miasta: Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1

 

Źródło: UM Hrubieszów