Program uroczystości 40 – lecia szpitala

W dniu 6 października 2006r odbędzie się uroczystość 40-lecia szpitala w Hrubieszowie, restytucja imienia patronki szpitala im. Świętej Jadwigi Królowej oraz nadanie sztandaru Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:30 na terenie Szpitala, gdzie zostanie odprawiona msza święta koncelebrowana przez Ekscelencję Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dalsze uroczystości odbędą się w Hrubieszowskim Domu Kultury, podczas których zostanie przedstawione:

– Historia szpitala – dyr. Tadeusz Garaj

– Dzieje szpitalnictwa powiatowego – przedstawi prof. Wiktor Zin

– „Za co kochamy św. Jadwigę Królową” – Zbigniew Święch – pisarz, historyk, członek światowego „the Explorers Club” w Nowym Jorku

– Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

– Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

informacja
SP ZOZ