Program wyborczy kandydata na burmistrza Zbigniewa Smala

Program wyborczy kandydata na Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Zbigniewa Smala.

Reklamy

 

Mój program

ZREALIZUJĘ NA PEWNO :

 • „posprzątam” to miasto dosłownie i w przenośni
 • zmniejszę zadłużenie miasta
 • będę szukał inwestorów (także za granicą) aby stworzyć miejsca pracy
 • wykończę bulwar zgodnie z pierwotnymi założeniami, w miejscach w których jest to jeszcze możliwe, co stworzy formę rekreacyjno – wypoczynkową
 • ograniczę do minimum wykonywanie prac na terenie miasta przez obce firmy
 • będę organizował okresowo spotkania z mieszkańcami miasta oraz przedsiębiorcami
 • położę szczególny nacisk na estetykę i czystość w mieście
 • stworzę wydział wizualizacji miasta w oparciu o istniejące etaty
 • dofinansuję szkolenie młodzieży
 • wiele inwestycji będę uzgadniał ze społecznością lokalną i wykonywał za jej aprobatą
 • załatwię pozytywnie problemy przewoźników
 • zbuduję trakt pieszy łączący ul. Polną z ul. Kolejową
 • uruchomię program pracy 40+
 • ustanowię stypendia dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin oraz nagrody marzeń dla uczniów z wyjątkowymi osiągnięciami ze środków własnych

CHCIAŁBYM :

 • pomóc zarządcy cmentarza w budowie traktów pieszych na cmentarzy
 • doprowadzić do utworzenia Punktu Obsługi Klienta Zakładu Energetycznego
 • spełnić marzenia mojego brata „Sandała” i wprowadzić Unię do IV Ligi
 • doprowadzić do budowy basenu w porozumieniu ze starostwem i gminami
 • zmniejszyć koszty CO
 • wybudować ścieżki rowerowe w porozumieniu z osobami kompetentnymi
 • założyć monitoring
 • zbudować place zabaw dla dzieci po konsultacji z mieszkańcami

Sytuacja finansowa miasta jest bardzo zła, dlatego podzieliłem swój program na to, co zrobię na pewno i co chciałbym zrobić. Większe wizje byłyby przejawem marzeń, ale jeżeli byłyby realne do wykonania, to je wykonam.

 

Zbigniew Smal