Programowanie – zawodem przyszłości

Wywiad z Pawłem Wójcikiem – nauczycielem programowania w Technikum „New Technology” w Zamościu.

Reklamy


Rodzice często obawiają się posyłania dzieci do Technikum. Jakie według Pana korzyści daje nauka programowania w Technikum New Technology?

Przede wszystkim kształcenie obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe INF.03 i INF.04. Ukończenie Technikum kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje jako Technik programista i Technik informatyk. Innymi słowy – absolwent Technikum posiada średnie wykształcenie oraz wyuczony i potwierdzony zawód, absolwent Liceum posiada tylko średnie wykształcenie. Obaj mogą rozpocząć studia wyższe, ale ten po Technikum ma już na starcie lepszą pozycję na rynku pracy, bo jego wiedza i praktyczne umiejętności są potwierdzone egzaminem zawodowym.

Reklamy

Jak wygląda nauka na kierunku Technik Programista w Technikum?

Uczniowie zaczynają swoją naukę od zapoznania się z dwoma podstawowymi narzędziami pozwalającymi stworzyć prostą stronę internetową tj. z HTML-em i CSS-em. Pierwsze semestry nauki to również administrowanie bazami danych. Uczymy projektowania baz danych oraz zarządzania z wykorzystaniem języka MySQL.

Czy każdy uczeń może nauczyć się programowania?

Niezbędnym elementem nauki prowadzonym już od pierwszej klasy są podstawy algorytmiki i programowania. Jest to bardzo ważny etap nauki w którym uczniowie oprócz poznawania współczesnego języka programowania, uczą się myślenia algorytmicznego i dobrych nawyków w pisaniu kodu. Każdy może się tego nauczyć.

Jak przebiega kształcenie w kolejnych latach?

Solidne podstawy prowadzą do nauki zaawansowanych technologii frontendowych i backednowych. Obejmują one programowanie aplikacji desktopowych, mobilnych oraz webowych. Już na początku drugiej klasy wprowadzane jest projektowanie aplikacji obiektowych oraz zaawansowane zagadnienia języka obiektowego (C++ lub Java). Jednocześnie podstawowe umiejętności programowania zdobyte wcześniej pozwolą w dość obszernym zakresie zrealizować zagadnienia związane z językami skryptowymi JavaScript i PHP. Dzięki temu w późniejszych latach nauki możliwe będzie budowanie zaawansowanych aplikacji webowych z wykorzystaniem współczesnych bibliotek i frameworków między innymi Angular, React, Laravel czy Symfony oraz praca w środowisku Node.js.  Aplikacje dekstopowe i mobilne będą tworzone z wykorzystaniem takich języków jak C++, C#, Java oraz odpowiednio dobranego IDE i dedykowanych bibliotek. Nauka zawodu programisty obejmuje również testowanie aplikacji oraz tworzenie dokumentacji.

Jak uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę?

Nasze Technikum wyróżnia to, że uczniowie od razu muszą wdrażać wiedzę teoretyczną. Przy szkole działa młodzieżowa drużyna robotyczna New Tech 7570. Budowane w szkolnym warsztacie roboty programują w języku Java lub C++. Projektowanie przestrzenne elementów robota odbywa się w SolidWorks, wytwarzanie na nowoczesnej drukarce 3D lub na tokarce. Uczniowie uczą się mechaniki i elektroniki budowanych robotów, testowania i poprawiania rozwiązań.

Co jeszcze oprócz nauki oferuje Technikum?

Kształcimy autorską metodą „drużyna jako startup”. Wyjeżdżamy na wizyty do firm, warsztaty, targi branżowe. Bierzemy udział w projektach unijnych i stażach międzynarodowych. Niestety w tym roku pandemia wirusa uniemożliwiła nam udział w zawodach robotycznych w Nowym Jorku. Pojedziemy więc do USA z naszym robotem lepiej przygotowani za rok.

 

(tekst i fot. mat. partnera)