Programy profilaktyczne UM

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta uchwalono Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok oraz Miejski program przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok.

Reklamy

Oto cytat z jednego z tych projektów:

„Problemy związane z używaniem alkoholu stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców naszego miasta. Niektóre wskaźniki obrazujące zakres zjawiska w samym Hrubieszowie przedstawiają się następująco:

liczba osób uzależnionych od alkoholu 2 – 3 % populacji, co stanowi ok. 400 osób,

dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika(współmałżonkowie, rodzice) to ok. 4% populacji, co stanowi ok. 800 osób,

dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych ok. 4% populacji, co stanowi ok. 800 osób,

osoby pijący szkodliwie, 5 – 7 % populacji, co stanowi ok. 1000 osób,

ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym, to 23 osób dorosłych i 23 dzieci z tych rodzin, co stanowi ok. 1000osób.

Łącznie liczbę osób dotkniętych problemami alkoholowymi w Hrubieszowie szacuje się na ok. 3000.”

Dane te przedstawiają się cokolwiek zatrważająco, bo przypomnę, że w Hrubieszowie żyje trochę ponad 18 tysięcy ludzi.

Uchwalono ponadto, po raz pierwszy zresztą, miejski program przeciwdziałania narkomanii.

Teksty obydwu projektów do ściągnięcia poniżej.
Zachęcam do lektury, ponieważ jest tam trochę ciekawej statystyki.

program profilaktyki alkoholizmu >>

program przeciwdziałania narkomanii >>