Projekt Gminy Hrubieszów jednym z najlepszych w kraju

Hrubieszów Gmina Hrubieszów zajęła III miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Wygramy Razem Euro” zorganizowanego wspólnie przez firmę Accreo Taxand i „Gazetę Wyborczą”. Sukces jest o tyle duży, że do konkursu zgłoszono sto kilkadziesiąt projektów z całego kraju.

Reklamy

***

Reklamy

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego pomysłu inwestycji ubiegającej się o unijną dotację. Wśród kryteriów, jakie jury brało pod uwagę przy ocenie, znalazły się:
– oryginalność (tj. niepowtarzalność pomysłu);
– pomysłowość (tj. stopień kreatywności pomysłu);
– innowacyjność (na ile pomysł na projekt jest pionierski);
– wykonalność projektu;
– dostępność środków w ramach zidentyfikowanych Instrumentów wsparcia.

Gmina Hrubieszów zgłosiła do konkursu projekt polegający m.in. na budowie punktu widokowego na „Królewski Kąt” w miejscowości Gródek i innych elementów małej architektury turystycznej w tzw. „Lasku Czumowskim”.

Jury konkursu uzasadniło w następujący sposób wybór odnośnie Gminy: „która dążąc do rozwoju turystyki w regionie województwa lubelskiego, dba jednocześnie o zabezpieczenie obszarów unikatowych pod względem środowiskowym”.

Nagrodą za zajęcie III miejsca jest zaproszenie dwóch przedstawicieli gminy na bezpłatne warsztaty pisania wniosków o dotację prowadzone przez ekspertów firmy Accreo Taxand.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010