Projekt Jedynki ponownie nagrodzony

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, która jest jedną z 4 718 szkół z całej Polski, uczestniczących w programie „Szkoła bez przemocy”, została ponownie nagrodzona w konkursie grantowym na projekt działań przeciw przemocy.

Reklamy

W tym roku projekty można było składać w pięciu kategoriach:
1. Kultura i sztuka.
2. Tolerancja i integracja.
3. Mój Region.
4. Edukacja z Internetem.
5. Sport.

Na konkurs wpłynęło 916 projektów z całej Polski, nagrodzono 80 z nich.

Jury stanowiła Rada Programowa „Szkoły bez przemocy” w składzie: Joanna Pilcicka – Prezes Mediów Regionalnych, Dorota Stanek – Prezes Polskapress, Danuta Kowalska – Prezes Zarządu Fundacja Grupy TP, dr hab. Anna Giza – Poleszczuk – socjolog, Ewa Czemierowska – psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, prof. Janusz Czapiński – psycholog, dr Jacek Michałowski – psycholog, Dyrektor Programowy
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wszystkie nagrodzone w konkursie grantowym szkoły otrzymają dotację w wysokości 5000 zł na realizacje działań zaplanowanych w projekcie.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie zgłosiła projekt w kategorii „Sport”, zatytułowany: „SPORT DOBRY NA WSZYSTKO”.

Autorem projektu jest pedagog szkolny Marta Kuczyńska.

Dzięki nagrodzie finansowej możliwy będzie zakup sprzętu sportowego oraz zestawów modelarskich do szkolnej modelarni. Na terenie szkoły zostaną zorganizowane imprezy sportowe i konkursy z nagrodami. Pokryte zostaną koszty wyjazdów dzieci na basen do Zamościa – dwa razy w miesiącu.

W ramach realizacji projektu zaplanowane są prowadzone społecznie przez nauczycieli zajęcia pozalekcyjne, wzbogacone o ofertę nowych form aktywności ruchowej, takich jak: unihokej i aerobik. Co miesiąc będą się odbywały „Spotkania ze sportowym autorytetem”, na które szkoła zaprosi zawodników i szkoleniowców z naszego regionu, którzy osiągnęli sukces sportowy. W planach pozostaje także realizacja „Turnieju Tenisa Równych Szans”, „Sportowej Majówki”- rajdu rowerowego oraz „Olimpiady bez przemocy”.

A wszystko po to, aby przez promowanie aktywności sportowej w stylu „fair play”, zapobiegać przemocy rówieśniczej w szkole oraz zwalczać już istniejące jej przejawy.

Realizacja projektu, w którą włączy się cała społeczność szkolna, potrwa do końca bieżącego roku szkolnego.

info
SP nr 1 w Hrubieszowie