Projekt Miejskiej Biblioteki Publlicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie zakończyła w dniu 15.12.2007 r. realizację projektu: „Automatyzacja procesów bibliotecznych – nadgraniczne centrum informacji regionalnej”.

Reklamy

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W efekcie zakupiono serwer i dwa zestawy komputerowe oraz wdrożono system biblioteczny „Mateusz”, dokonano instalacji baz danych SQL z centralnym serwerem WWW.

W ten sposób zaistniały warunki do utworzenia internetowej bazy danych MBP, w tym informacji regionalnej, zautomatyzowania katalogów bibliotecznych, poprawy jakości pracy bibliotekarzy, a w konsekwencji lepszego dostępu do informacji dla czytelników.