Projektuje, szyje, stylizuje…

Na pewno wiele osób pamięta czasy, kiedy w Hrubieszowie prym wiódł Zespół Szkół Odzieżowych – tzw. „krawiecka” lub „igiełki”. Przypominamy Państwu, że nadal w tym samym miejscu ( dziś Zespół Szkół nr 1) można zdobyć kwalifikacje zawodowe m.in. w tym właśnie zawodzie, który może być gwarantem sukcesu zawodowego.
Zachęcamy do wyboru tej profesji absolwentów gimnazjów.

Reklamy

KRAWIEC

Czas nauki zawodu trwa 3 lata. Uczniowie, którzy wybrali zawód krawiec zdobywają kwalifikacje na zajęciach teoretycznych oraz na zajęciach praktycznych. Nauczą się projektowania odzieży, tworzenia form, wycinania na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, szycia, dokonywania poprawek po przymiarce, wykończenia oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku.

Reklamy

Perspektywy zawodowe:

Krawcy mogą pracować w małych lub dużych zakładach usługowych i produkcyjnych, firmach odzieżowych, zakładach miarowo – usługowych. Mogą również  prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Absolwenci potwierdzają swoją wiedzę przystępując do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie krawiec. Uzupełnieniem dyplomu  jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Na zdjęciach, które udostępniła p. Ewa Szeweńko – nauczyciel ZS nr 1, widzą Państwo projekty wykonane przez uczennice szkoły krawieckiej.

 

Daniel Buchowiecki