Prokuratura Okręgowa: Zawieszenie w czynnościach służbowych Starosty i Wicestarosty Hrubieszowskiego utrzymane w mocy przez Sąd

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi postępowanie przeciwko Józefowi K. i Leszkowi C. – kierownictwu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz przeciwko innym osobom.

Reklamy

 

Prokurator zastosował wobec obydwu podejrzanych – Józefa K. i Leszka C. środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych po 25 000 zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

Na skutek zażaleń postanowienia w przedmiocie tych środków oceniał Sąd Rejonowy w Zamościu. Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd utrzymał w mocy postanowienia prokuratora o poręczeniu majątkowym i zawieszeniu w czynnościach służbowych, dokonując jedynie drobnych, formalnych korekt treści postanowień.

W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, że całkowicie zgadza się z tokiem rozumowania prokuratora, iż starosta i wicestarosta nie powinni podejmować dalszych czynności służbowych w urzędzie starostwa, skoro z racji podejmowania czynności, w tym właśnie urzędzie mają postawione zarzuty.

Powyższe oznacza, iż zastosowanie środków zapobiegawczych wobec Józefa K. i Leszka C. jest już prawomocne.

Odpis postanowienia sądowego został w dniu 1 lutego 2018 r. przesłany do Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego z wnioskiem o wykonanie w zakresie zawieszenia w czynnościach służbowych.

Do Prokuratury Okręgowej w Zamościu docierają doniesienia prasowe o fakcie ustąpienia ze stanowiska przez Wicestarostę Hrubieszowskiego Leszka C. Nie otrzymała jednak oficjalnego pisma w tym przedmiocie. Dlatego też wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego – w zakresie zawieszenia w czynnościach – objął zarówno Józefa K., jak i Leszka C.

 

źródło: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik


***


Przypomnijmy, że na sesji Rady Powiatu, Leszek Czerwonka złożył rezygnację ze stanowiska wicestarosty. Nadal jest radnym powiatu hrubieszowskiego. Na stanowisku wicestarosty zastapiła go Anna Frączek, naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 


 

Zobacz też:

Zabieg taktyczny? O rezygnacji wicestarosty hrubieszowskiego ze stanowiska

Hrubieszów: Wicestarosta zrezygnował z funkcji