Promesa na odbudowę mostu

HrubieszówMircze

Reklamy

19 lutego 2009 roku Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie otrzymał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny promesę w kwocie 500 000 zł. na odbudowę mostu na rzece Bug.

Promesa jest dotacją celową dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, realizujących zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze publicznej oraz zadaniami związanymi z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych.

W spotkaniu z samorządowcami obecni byli: sekretarz stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jan Winter, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska oraz wicewojewoda Henryka Strojnowska.

Łączna kwota dotacji wyniosła 15,3 mln zł. Została ona przekazana przedstawicielom 65 jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa.

info i foto
UG Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009