Promocja książki „Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej”

W środę 18.06.2014 r. w Sali Muzeum w Hrubieszowie odbyła się promocja książki p. Doroty Grzymały pt. „Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej” wydanej właśnie przez to Muzeum ze środków pozyskanych z zewnątrz. Książka została przez obecnych przyjęta z wielkim uznaniem za pomysł, wygląd i zawartość. Z dyskusji wynikało, że to powinna być w zasadzie część 1, więc należy mieć nadzieję, że tak się stanie.

Reklamy

 

Wszystkich przybyłych przywitał i podał cel spotkania dyr. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie mgr Bartłomiej Bartecki. Na krzesełkach zasiedli zaproszeni goście m.in. z hrubieszowskiego Starostwa, Gminy Hrubieszów, organizacji i stowarzyszeń, bibliotek, a najważniejsze, że i przedstawiciele rodzin osób, którym swoje stronice udostępniła książka. Następnie głos zabrała organizatorka cyklu wykładów otwartych „Rocznice nieokrągłe” i jednocześnie autorka tej książki mgr Dorota Grzymała, która na co dzień w hrubieszowskim Muzeum pracuje w dziale sztuki.

W trakcie słownej prezentacji zawartości książki i prac z nią związanych na ekranie przewijały się slajdy związane z omawianą tematyką.

 

Tak jak wspomniałem wyżej, w dyskusji przewijało się, że jest jeszcze wiele osób związanych z hrubieszowską ziemią, które warto, aby ich zaprezentować i uwiecznić w kolejnych tomach. I oby tak się stało.


Licząca prawie 200 stron publikacja z wieloma ilustracjami i zdjęciami w swym spisie treści zawiera następujące nazwiska.

 

Cześć I – Wokół Miasta Hrubieszowa:

1. Wiktor Zin – pochodzący z Hrubieszowa architekt, popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem” oraz wielu cyklicznych audycji radiowych i książek. Promował region hrubieszowski i jego zabytki oraz walory krajobrazowe.

2. Stanisław Ciesielczuk – poeta z Hrubieszowa związany ze znaną grupą literacką „Kwadryga”, w swojej poezji ściśle nawiązywał do Hrubieszowa i okolic opisując tutejsze życie, obyczajowość i religijność.

3. Kazimiera Wiśniewska – autorka liryków, podań, opowiadań, bajek, wierszy satyrycznych, przyśpiewek, kołysanek oraz pieśni religijnych, zajmowała się również twórczością z zakresu plastyki obrzędowej. Tworzyła tzw. pająki, pisanki, wycinanki, wyroby ze słomy. Jej twórczość w całej rozciągłości jest odzwierciedleniem lokalnych tradycji.

4. Stanisław Karulak – Uznany i ceniony twórca ludowy pochodzący z Hrubieszowa, trwale związany z regionem hrbieszowskim. Malarz i rzeźbiarz.

5. Henry Orenstein – pochodzący z Hrubieszowa wynalazca, pokerzysta, pisarz i filantrop. Osoba dobrze znana w świecie, w swoich rodzinnych stronach wciąż pozostaje mało rozpoznawalna.

6. Bolesław Leśmian – Autor baśni pisanych prozą oraz słynnych erotyków. Od 1918 do 1922 r. pracował jako notariusz i później jako rejent w Hrubieszowie. W swojej poezji dał wyraz miłości do okolicznych plenerów i krajobrazów podkreślając ich wyjątkowość.

7. Bolesław Prus – urodzony w Hrubieszowie, znany polski pisarz i publicysta, autor humoresek, nowel i powieści.

 

Część II – Ziemia Hrubieszowska

1. Stanisław Buczyński – poeta ludowy, którego losy splotły się z gminą Werbkowice, był i pozostaje nadal jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych poetów na terenie powiatu.

2. Paweł Gajewski – malarz, pedagog, zajmujący się tkactwem i tkaniną artystyczną, ceramiką oraz mozaiką. Jego działalność objęła swoim zasięgiem cały powiat hrubieszowski, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Uchanie, gdzie do dziś można spotkać pozostałości tradycji tkackich.

3. Antoni Łyżwański – pochodzący z Kopyłowa malarz, grafik i fotografik, pilot i żeglarz, profesor warszawskiej ASP. Artysta niemal nieznany na terenie powiatu. Dla gminy Horodło jego postać i twórczość mogłyby stanowić znakomity przyczynek do promocji.

4. Władysław Czachórski – Malarz akademicki, malował sceny rodzajowe, portrety, martwe natury. Odwiedzał właścicieli majątków na terenie powiatu hrubieszowskiego, gdzie również tworzył.

5. Jan Popek – pochodzący z Korytyna (gm. Trzeszczany), malarz i grafik. Wykładowca malarstwa i rysunku w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Sylwetka atrakcyjna dla promocji gminy Trzeszczany.

6. Franciszek Kostrzewski – (malarz, ilustrator, rysownik satyryczny i karykaturzysta. W czasie swoich licznych wycieczek po kraju odwiedził również region hrubieszowski. Jest autorem znajdującej się w zbiorach Muzeum satyrycznej mapy naszego miasta i jego okolic. Trasy jego podróży po terenie powiatu hrubieszowskiego stanowią doskonały pretekst do promocji poszczególnych miejsc, ich zabytków i historii.


Wydawca

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, które jest instytucją finansowaną ze środków Powiatu Hrubieszowskiego.


Redakcja techniczna

Bartłomiej Bartecki i Dorota Grzymała


Autor tekstów

Dorota Grzymała


Na okładce

Rysunek prof. Wiktora Zina, „Hrubieszów – polskie miasto trzech kultur”, okolice Hrubieszowa (Husynne), fot. Robert Grylak.


Projekt graficzny i łamanie

Amadeusz Targoński


Książka sfinansowana ze środków:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Projekt

W ramach realizacji projektu – Wydanie albumu promującego dziedzictwo kulturowe i artystyczne Ziemi Hrubieszowskiej.

 

Druk

Petit. Skład-Druk-Oprawa, LublinOpracował – Marek A. Kitliński (mak)