Promocja wierszy Mateusza Kwiatkowskiego

Czerniczyn

Reklamy

26 marca 2010 r. w Ośrodku Kultury w Czerniczynie miała miejsce promocja wierszy młodego poety Mateusza Kwiatkowskiego. Spotkanie zorganizowała p. Grażyna Opała – dyr. Filii Biblioteki Publicznej w Czerniczynie w ramach kolejnego Konkursu Recytatorskiego im. Kazimiery Wiśniewskiej.

***

Mateusz ma 19 lat. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. W tym roku zdaje maturę.

Mateusz Kwiatkowski od 2 lat jest członkiem Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej którego opiekunem jest Maria Marut .

„Co mnie nie zabije, uczyni mnie silniejszym”

Twórcze emocje są w obecnych czasach nieczęsto spotkane wśród młodzieży. Potrzeba wiele odwagi i serca , aby ukazać światu swoją twórczość. Te cechy niewątpliwie posiada Mateusz Kwiatkowski – młody poeta z Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej.

Mateusz Kwiatkowski ( przez przyjaciół zwany „Kwiatkiem”) jest człowiekiem, dla którego bardzo ważne są zasady i wierność wobec bliskich. Jego poetyka emanuje prostotą, oszczędnością środków stylistycznych. W wierszach „ja liryczne„ stanowi środek wypowiedzi…

Twórczość Mateusza wzbudziła żywe emocje wśród odbiorców.

Życzymy Mateuszowi wielu sukcesów w życiu artystycznym.

Opracowała:
Maria Marut