Protest „Solidarności” przeciw reformie emerytalnej

Związkowcy „Solidarności” odwiedzają po kolei miasta regionu oraz biura posłów, którzy głosowali za uchwaleniem reformy emerytalnej, podnoszącej wiek odchodzenia na emeryturę do 65 lat w przypadku kobiet i 67 dla mężczyzn. Dziś związkowcy protestowali przeciwko decyzjom parlamentarzystów w Hrubieszowie.

Reklamy

Ponadto podczas swojej akcji członkowie Solidarności wzywają posłów do tworzenia norm prawnych pozwalających na poprawę warunków życia Polek i Polaków oraz żądają wypracowania i wprowadzenia w Polsce kompleksowych zmian systemowych:

– ujednolicenia i uzależnienia od rzeczywistych dochodów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

– tworzenia prawnych i organizacyjnych warunków zwiększających motywację do wydłużonej aktywności zawodowej,

– uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolniczych,

– ograniczenia patologii w „samozatrudnieniu” i stosowaniu „umów śmieciowych”,

– zwiększenia efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz zmian w funkcjonowaniu instytucji rynku pracy,

– stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych i tworzenia warunków do pracy dla osób starszych,

– zwiększenia efektywności systemu opieki zdrowotnej i profilaktyki zorientowanej na wydłużanie zdolności do pracy,

– rozbudowy systemu, dostępnych dla wszystkich, usług publicznych (bezpieczny transport, żłobki, przedszkola, instytucjonalna opieka nad osobami starszymi),

– wprowadzenia w Polsce systemu prorodzinnego, funkcjonującego w nowoczesnej Europie.

 

Związkowcy zwracają uwagę, że dla zmiany niekorzystnych trendów demograficznych konieczna jest Narodowa Strategia Demograficzna. Przypominają, że 2 mln Polaków poparło wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania obowiązującego wieku emerytalnego.