Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mirczu

Mircze

Reklamy

Gmina Mircze zgłosiła chęć przystąpienia do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie pt. „PRZECIWDZIALANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”.

u>Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy – podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu.

Najważniejszym działaniem w projekcie będzie:
– dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego,
– modernizacja oraz serwisowanie komputerowego,
– zapewnienie dostępu do internetu,
– organizacja szkoleń dla użytkowników końcowych projektu.

Z pomocy będą mogły skorzystać:
– Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
– Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
– jednostki podległe beneficjentowi

Zakres programu w Gminie Mircze:
Z pomocy będzie mogło skorzystać kilkanaście rodzin. Wkład własny budżetu gminy – 15%. Utrzymanie utworzonych połączeń internetowych – 5 lat.

Info:
UG Mircze