Przed nami powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego.

Reklamy


Eliminacje powiatowe XXXV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO odbędą się 11 maja b.r w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 10.00.

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 6 maja 2016 roku na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 084 696 26 15.

Reklamy

Karta uczestnika do pobrania na stronie WOK Lublin / Kultura żywego słowa / MKR.


Założenia programowe:

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut.

 Koordynatorem MKR jest instruktor Joanna Błaszczak – HDK tel. 84 696 26 15.