Przed nami XXIII Sesja Rady Miejskiej

W piątek 3 lipca, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie odbędzie się sesja XXIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Początek obrad o godzinie 10:00.

Głównymi tematami sesji będą: przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019”, debata nad nim oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.