Przed strajkiem nauczycieli w Hrubieszowie. Mobilizacja w miejskich instytucjach

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli Urząd Miasta Hrubieszowa informuje, że wszystkie prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów przedszkola i szkoły opowiedziały się w referendum za strajkiem.

Reklamy

 

Ostateczna informacja o liczbie miejskich jednostek oświatowych oraz strajkujących nauczycieli będzie znana jednak dopiero w dniu strajku, tj. w najbliższy poniedziałek (8 kwietnia br.).

Miasto Hrubieszów na bieżąco monitoruje sytuację w podległych jednostkach oświatowych planując działania, które mają wesprzeć nie tylko dyrektorów placówek, ale przede wszystkim uczniów i rodziców.

W środę (3 kwietnia) w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się w tej sprawie spotkanie, w którym udział wzięli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska, Sekretarz Miasta – Monika Podolak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Radosław Szkudziński, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli, kierownik Centrum Obsługi Przedszkoli, dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

W trakcie spotkania dokonano oceny zagrożeń i utrudnień związanych z planowanym strajkiem, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia w szkołach egzaminów zewnętrznych oraz zapewnienia opieki uczniom szkół i przedszkoli. 

Jak ustalono, dopiero w dniu strajku, dyrektorzy szkół będą mogli poinformować rodziców o tym, czy istnieje możliwość sprawowania opieki nad dziećmi w pełnym wymiarze godzin, czy w ograniczonym zakresie. Wskazano też, że trzeba liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektora placówki z powodu przystąpienia do strajku wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły. 

To problem dla wielu rodziców, którzy muszą połączyć sprawy zawodowe z opieką nad dziećmi.

Dlatego też Miasto zaangażowało do pomocy instytucje kultury i sportu, które przygotują ofertę zajęć dla dzieci w razie ewentualnego strajku. Takie zajęcia będą prowadzone w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Ciesielczuka. Animacją zajmą się pracownicy HDK-u, Miejskiej Biblioteki i HOSiR-u.

Ponadto, wychodząc naprzeciw pracownikom Urzędu Miasta Hrubieszów, Burmistrz Miasta podjęła decyzję, że w czasie strajku pracownicy będą mogli przyjść do pracy z dziećmi, jeśli tego będzie wymagała sytuacja. O takie samo zrozumienie Burmistrz zwróciła się również do dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

 

(źródło i fot. UM Hrubieszów)