Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie prosi o przekazanie 1% podatku na naszą Organizację Pożytku Publicznego.

Reklamy


Nasz KRS: 0000 27 62 64

 

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji środowiska kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi. Dzięki Waszej pomocy realizujemy nasze cele Statutowe, wspieramy i pomagamy innym „Amazonkom” dojść do sprawności psychofizycznej. Zebrana w ubiegłym roku kwota 4300 zł została w całości przez nas wydana na rehabilitację. NFZ nie finansuje tzw. drenażu limfatycznego, który zapobiega wystąpieniu komplikacji po mastektomii, takich jak przykurcz ręki lub jej obrzęk.

Inną formą pomocy jest gimnastyka onkologiczna oraz terapia z psychologiem. Wiele kobiet nie radzi sobie ze stresem związanym z chorobą. Same, w naszym klubie przy ul. 3-go Maja 10 organizujemy rehabilitację, zatrudniając specjalistów, przeszkolonych przez Federację Stowarzyszeń w Poznaniu do pracy z Amazonkami. O finanse musimy postarać się same. Potrzebujemy wsparcia. Liczba kobiet dotkniętych chorobą w naszym mieście rośnie z miesiąca na miesiąc. Dziękujemy za zrozumienie. 

Zarząd Stowarzyszenia