Przekaż 1 procent dla Koła Polskiego Związku Niewidomych Hrubieszów

Prosimy! Ofiaruj 1 % podatku z rozliczenia rocznego PIT na Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Koło Hrubieszów.

Reklamy

 

Jak przekazać 1% lub darowiznę na rzecz beneficjenta

Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

W tej rubryce wpisz następujące dane:

Numer KRS: 

KRS: 0000007330 

(nie trzeba podawać nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS)


Wnioskowana kwota: …

(wpisać kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji – nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół )


WAŻNE!

Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE!! 

– wpisać DLA KOŁA PZN HRUBIESZÓW