Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

„Odważnie twórzmy pokój” to hasło tegorocznej Harcerskiej Sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju.

Reklamy

 

Tradycyjne  przekazanie Światełka społeczności ukraińskiej  z udziałem władz kościelnych i samorządowych  nastąpi 14 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 (czasu polskiego) na Przejściu Granicznym w Zosinie.