Przekazanie polskich baz

Zgodnie z narodową strategią, zakładającą obecność polskich żołnierzy w Afganistanie, uwzględniającą stopniowe zmniejszanie stanów osobowych Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) do 2014 roku, przekazano bazy: Warrior, Aryana i Giro wojskom koalicji. Działanie odbyło się w uzgodnieniu z siłami ISAF (International Security Assistance Force).

Reklamy

W uroczystości podpisania dokumentu przekazania udział wzięli: Dowódca Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) gen. bryg. Piotr Błazeusz, gubernator prowincji Ghazni Musa Khan, Dowódca 1 Brygady 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej płk Mark L. Stock, Dowódca 3 Brygady ANA (Afghan National Army) gen. bryg. Mohammad Dawood Shah Wafadar, Dowódca XI zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Bogdan Tworkowski i Dowódca Zgrupowania Bojowego „Bravo” (ZBB) ppłk Wacław Samocik.

Przyjmujący odpowiedzialność za rejon w południowej części prowincji Ghazni płk Mark L. Stock podziękował za pomoc w dyslokacji amerykańskich żołnierzy oraz wskazówki dotyczące przyszłych zadań. Dodał, że polskie tradycje w sztuce żołnierskiego rzemiosła skutecznie są wykorzystywane na współczesnym polu walki.

Gubernator prowincji w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla Dowódcy PSZ za wysiłek włożony w poprawę bezpieczeństwa. – Efektywność prowadzonych działań przez polskich żołnierzy przysłużyła się bezpośrednio ustabilizowaniu sytuacji w tym rejonie, co przełożyło się na poprawę życia lokalnej ludności. – powiedział Musa Khan. Z kolei gen. bryg. Mohammad Wafadar był wdzięczny za trud i wysiłek jaki włożyli żołnierze PKW. – Jest to dla mnie wielki honor służyć z Wami. Wykonaliście naprawdę dużo dobrej roboty. Mam nadzieję, że Wasi następcy również dorównają Waszym osiągnięciom. – podsumował Dowódca 3 Brygady ANA.

Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie gen. bryg. Piotr Błazeusz podziękował za słowa uznania skierowane pod adresem „White Eagle”. Nie krył zadowolenia z profesjonalizmu polskich żołnierzy. Również Dowódca ZBB ppłk Wacław Samocik, na co dzień dowodzący bazą Warrior, był dumny z dobrze wykonanego zadania. Jego działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie, gdzie stacjonowali Polacy.

*****

Strategia rozmieszczenia wojsk koalicyjnych przebiega zgodnie z ustaleniami  szczytu NATO w Lizbonie, podczas którego przyjęto plan stopniowego przekazywania Afgańczykom odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i stopniowe ograniczanie obecności polskich żołnierzy do końca 2014. Efektem decyzji wypracowanej  w ramach wspólnego, koalicyjnego systemu dowodzenia i kierowania jest zmiana dyslokacji wojsk Sojuszu ukierunkowana na wschodnią część Afganistanu m.in. prowincję Ghazni.

Polskie Siły Zadaniowe są zobowiązane bezpiecznie chronić północną część prowincji Ghazni. Strefa odpowiedzialności obejmuje dziewięć dystryktów: Nawor, Ajiristan, Rashidan, Jaghato, Waghez, Ghazni, Zanakhan, Khawja Omari, Koghani. Pozostałe dystrykty, czyli południowa część prowincji jest pod kontrolą Amerykańskich Sił Zadaniowych.

Przegrupowanie wojsk zwiększy ustabilizowanie sytuacji w rejonie oraz przyspieszy  proces „transition” czyli przekazywanie odpowiedzialności Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa. Konsolidacja wojsk polskich, amerykańskich i afgańskich w zdecydowany sposób przeciwstawi się ewentualnym działaniom ofensywnych rebeliantów.

 

Tekst: Jacek Thomas – sekcja informacyjno-prasowa, X zmiana PKW Afganistan

Zdjęcia: mjr Arkadiusz Kujawa, X zmiana PKW Afganistan