Przetarg na lokal przy ul. Rynek 9

OGŁOSZENIE

Reklamy

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się dnia 22 listopada 2006 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"1 …

… na dzierżawę, na okres 3 lat, lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 93,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 15,70 m2, oznaczonego literą „B” zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 9 znajdującym się na działce położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście oznaczonej numerem ewidencyjnym 426/9 o pow. 733 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie usług komercyjnych nieuciążliwych dla otoczenia: handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, wystawiennictwa, instytucji finansowych.

Cena wywoławcza – 2.500,00 zł miesięcznie + podatek VAT w wysokości 22 %.
Wadium w wysokości – 1.000,00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta w terminie do dnia 20 listopada 2006 roku włącznie.

Możliwość aktualizacji czynszu nie częściej niż jeden raz w roku.
Podatki i opłaty lokalne pokrywa dzierżawca.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie stawi się w wyznaczonym terminie do spisania umowy dzierżawy – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17 tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Burmistrz Miasta
(-) Franciszek Suchecki