Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Przetargi ustne nieograniczone w dniu 17 listopada 2006 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Reklamy

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

przetargi ustne nieograniczone które odbędą się dnia 17 listopada 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1:

o godz. 9.00 – II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Ciesielczuka, z przeznaczeniem na realizację kompleksu garażowego, oznaczonych numerami :
– działka 389/35 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/36 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/37 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/38 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/39 o pow. 25 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.732,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 312,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/40 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/41 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/42 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł
– działka 389/43 o pow. 26 m2 wraz z udziałem 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 – cena wywoławcza 1.793,40 zł w tym 22% podatku VAT tj. 323,40 zł, wadium 300,00 zł.

o godz. 11.00 – III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy projektowanej ul. Różanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczonej numerem działki 1706/5 o pow. 1040m2, cena wywoławcza – 38.064,00 zł (w tym Vat 6.864,00 zł), wadium 3.000,00 zł.

o godz. 11.30 – II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Hrubieszowie, obręb Śródmieście przy ul. Ceglanej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usług nieuciążliwych oznaczonych numerami działek :
– nr 726/2 o pow. 1051 m2, cena wywoławcza – 11.834,00 zł (w tym Vat 2.134,00 zł),
– nr 726/3 o pow. 812 m2, cena wywoławcza – 13.420,00 zł (w tym Vat 2.420,00 zł),
– nr 690/2 o pow. 823 m2, cena wywoławcza – 8.418,00 zł (w tym Vat 1.518,00 zł).
Wadium do każdej działki wynosi 1.500,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 13 listopada 2006 roku włącznie. Do przetargów ustalonych na godzinę 900 wadium można wpłacić również w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów – w terminie do dnia 13 listopada 2006 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie lub wpływu wadium na wskazane konto.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Burmistrz Miasta
(-)Franciszek Suchecki