Przetargi UM

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Hrubieszowie, obręb Podgórze, przy projektowanej ul. Różanej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Reklamy

br />OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

że dnia 18 maja 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” godz. 10.00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Hrubieszowie obręb Podgórze przy projektowanej ul. Różanej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonych numerami działek tj.

nr 1706/3 o pow.0,0688 ha cena wywoławcza – 28.548,00 zł (w tym Vat 5.148,00 zł)

nr 1706/4 o pow.0,1110 ha cena wywoławcza – 45.994,00 zł( w tym Vat 8.294,00 zł)

nr 1706/8 o pow.0,0702 ha cena wywoławcza – 31.720,00 zł (w tym Vat 5.720,00 zł)

nr 1706/9 o pow.0,0715 ha cena wywoławcza – 32.330,00zł( w tym Vat 5.830,00 zł)

Wadium do każdej działki wynosi 5.000,00 zł i należy je wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów
Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 14 maja 2007 roku włącznie.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane
konto.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomieniami pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
(-)ZBIGNIEW DOLECKI