Przetargi UM

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a
przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 17 lipca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1 :

Reklamy

br />o godz. 9 30 – III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście, ul. Józefa Piłsudskiego 60, oznaczonej nr działki 490/1 o powierzchni 0,0509 ha objętej księgą wieczystą Kw. Nr 60551 z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi,
– cena wywoławcza 24.500,00 zł w tym podatek VAT 22% tj. 4.418,03 zł
– wadium w wysokości 2.500,00 zł

o godz. 10 30 – II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy projektowanej ul. Różanej, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 62814, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczonej numerami działek tj.
nr 1706/3 o pow.0,0688 ha cena wywoławcza – 28.548,00 zł (w tym Vat 5.148,00 zł)
nr 1706/4 o pow.0,1110 ha cena wywoławcza – 45.994,00 zł( w tym Vat 8.294,00 zł)
– wadium do każdej działki wynosi 5.000,00 zł

o godz. 11 30 – II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie,
obręb Sławęcin, osiedle Lipice, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 32388, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, oznaczonej numerami działek tj;

– działki o numerach nr 1668/1 i 1667/1 o łącznej powierzchni 0,1122 ha,
cena wywoławcza 18.788,00 zł w tym podatek VAT 22% tj. 3.388,00 zł, wadium – w wysokości 1.500,00 zł.

– działki o numerach nr 1668/2 i 1667/2 o łącznej powierzchni 0,0947 ha cena wywoławcza 16.470,00 zł w tym podatek VAT 22% tj. 2.970,00 zł, wadium – w wysokości 1.500,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 13 lipca 2007 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ZBIGNIEW DOLECKI