Przetargi w dniach 2 i 20 października 2006

W dniach 2 i 20 października odbędą się w Urzędzie miasta następujące przetargi:

Reklamy

I przetarg ustny nieograniczony w dniu 2 października 2006r.na sprzedaż trzech dmuchaw rotacyjnych Typu DR 113 – 53

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

że dnia 2 października 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” o godz. 9 00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech dmuchaw rotacyjnych Typu DR 113 – 53 o numerach fabrycznych 28, 29 i 30 znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Gródeckiej

cena wywoławcza jednej dmuchawy – 3.000,00 zł (w tym Vat 22%- 540,98 zł)

Wadium w kwocie 150,00 zł do jednej dmuchawy ( z podaniem numeru fabrycznego) należy wpłacić w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 28 września 2006 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Przetargi ustne nieograniczone w dniu 20 października 2006 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

przetargi ustne nieograniczone które odbędą się dnia 20 października 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1:

o godz. 9.00 – piąte przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Śródmieście, ul. Żeromskiego 1, z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego w zabudowie szeregowej wraz z możliwością realizacji zabudowy gospodarczej i realizacji usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych:
– działka nr 106/4 o pow. 249 m2 – cena wywoławcza 13.176,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 2.376,00 zł, wadium 1.500,00 zł,
– działka nr 106/5 o pow. 169 m2 – cena wywoławcza 7.686,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 1.386,00 zł, wadium 1.000,00 zł,
– działka nr 106/6 o pow. 166 m2 – cena wywoławcza 7.564,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 1.364,00 zł, wadium 1.000,00 zł,
– działka nr 106/7 o pow. 162 m2 – cena wywoławcza 7.320,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 1.320,00 zł, wadium 1.000,00 zł,
– działka nr 106/8 o pow. 158 m2 – cena wywoławcza 7.198,00 zł w tym 22% podatek VAT tj. 1.298,00 zł, wadium 1.000,00 zł
– działka nr 106/9 o pow. 484 m2 – cena wywoławcza 25.742,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 4.642,00 zł, wadium 3.000,00 zł.

Przy zbywaniu nieruchomości położonych przy ul. Żeromskiego 1, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 106/6, 106/7, 106/8 i 106/9 zostanie ustanowiona służebności drogowa na działkach nr 106/5, 106/6, 106/7 i 106/8 w celu zapewnienia, poprzez istniejący zjazd, dostępu do drogi publicznej.

o godz. 11.00 – trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Hrubieszowie, obręb Sławęcin, osiedle Lipice :
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej:
– działka nr 1668/1 i 1667/1 o łacznej pow. 1122 m2, cena wywoławcza 15.323,20 zł w tym 22% podatku VAT tj. 2.763,20 zł, wadium 1.500,00 zł
– działka nr 1668/2 i 1667/2 o łącznej pow. 947 m2, cena wywoławcza 13.054,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 2.354,00 zł, wadium 1.500,00 zł
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową:
– działka nr 1601 o pow. 2545 m2, cena wywoławcza 25.132,00 zł w tym 22% podatek VAT
tj. 4.532,00 zł, wadium 2.500,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66 1240 2829 1111 0000 4027 0267 w terminie do dnia 16 października 2006 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Franciszek Suchecki