26 września 2023

Przyjmą więcej turystów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów zakupiła właśnie dodatkowe 25 sztuk łóżek z materacami, które trafią na wyposażenie bazy noclegowej funkcjonującej w budynku Szkoły Podstawowej w Husynnem.

Baza w SP powstała w 2006 r. jako jeden z elementów realizowanego przez Gminę Hrubieszów projektu pod nazwą „Transgraniczna Trasa Turystyczna” współfinansowanego z unijnego programu pomocowego Phare. Jak dotąd turyści mogli tam korzystać z 30 miejsc noclegowych.

Reklamy

Potrzeba zwiększenia liczby miejsc wynika m.in. z planowanych zorganizowanych wycieczek na teren Gminy Hrubieszów oraz do samego miasta Hrubieszów, w którym przyciąga muzealna wystawa „Troja – Sen Henryka Schliemanna”. Należy również zauważyć, że to nie jedyne działania w zakresie rozwoju turystycznego Gminy Hrubieszów w ostatnim czasie.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
Tomasz Zając

Reklamy