Przyroda nasza wspólną sprawą

HrubieszówHorodło

Reklamy

Szkoła podstawowa w Horodle wraz ze szkołami partnerskimi z Cypru, Turcji i Włoch opracowała nowy projekt partnerski w ramach programu Comenius „Przyroda nasza wspólną sprawą – pracujemy na rzecz Ziemi dla tych i przyszłych pokoleń”.

***

Założeniami projektu są: poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska naturalnego, wzrost kompetencji językowych oraz udoskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii multimedialnej.

W trakcie projektu uczniowie szkół zaprzyjaźnionych stworzą ogródki przyszkolne, w których posadzą kwiaty i krzewy, nauczą się wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. W celu utrwalenia zasobów przyrodniczych zagrożonych wyginięciem oraz piękna otaczającej nas przyrody przeprowadzą konkursy fotograficzno – literackie pt: „Zatrzymaj się i obejrzyj się za siebie”.

Efekty swojej pracy uczniowie przedstawią podczas wystawy prac oraz folderów tematycznych, zawierających opisy w języku narodowym i angielskim. Nauczyciele zorganizują wycieczki krajoznawcze, zwiększą liczbę prowadzonych godzin w terenie, aby dać uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, dokonywania obserwacji, rejestrowania własnych spostrzeżeń i wyciągania wniosków. Efektami swojej pracy dydaktycznej podzielą się z nauczycielami szkół zaprzyjaźnionych. Opracują prezentacje multimedialne, przewodniki dydaktyczne zawierające przykłady dobrej praktyki pedagogicznej, zawierające konspekty lekcji, scenariusze zajęć, apeli, akcji, regulaminy konkursów, komplety materiałów do przeprowadzenia konkursów przez partnerów w macierzystej placówce. Wyniki konkursów będą niepodważalnym dowodem znajomości środowiska naturalnego krajów partnerskich.

Na podstawie prowadzonych obserwacji w wyznaczonych miejscach uczniowie przygotują prezentacje multimedialne zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, uwzględniające warunki pogodowe, krajobraz, życie roślin i zwierząt. W okresie zimowym przeprowadzą liczne akcje, dające zwierzętom możliwość przetrwania zimy; wykonają karmniki i paśniki, dokarmią ptaki i zwierzęta leśne.

W czasie projektu partnerzy dużo uwagi poświecą ochronie środowiska. Uczniowie wezmą udział w akcji sprzątania świata, segregacji odpadów, zbiórce makulatury. Posadzą drzewa i krzewy w swoim najbliższym otoczeniu pamiętając, że są naszymi zielonymi płucami. Wezmą udział w turnieju wiedzy pt. „Ekologicznie – znaczy zdrowo i sportowo”. Przygotują hasła ekologiczne, prace plastyczne zachęcające do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Przy pomocy poczty elektronicznej poznają formy działań ekologicznych podejmowanych w krajach partnerskich oraz miejsca podlegające częściowej lub całkowitej ochronie.

Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zorganizują tygodnie partnerskie, poświęcone bliższemu poznaniu najbliższego środowiska naturalnego partnerów oraz działaniom w zakresie ochrony przyrody. Zorganizują pokaz mody z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz degustację zdrowej żywności.

W czasie imprez organizowanych w ramach tygodni partnerskich szkoły nawiążą ze sobą kontakt za pomocą komunikatora Skype. Rozpropagują wśród mieszkańców potrzebę dbania o własne zdrowie, najbliższe otoczenie i zasoby naturalne ziemi poprzez oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, wodą, segregacje odpadów, używanie w codziennym życiu materiałów ekologicznych i biodegradowalnych.

Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w bibliotece i świetlicy szkolnej odbędą się konkursy pięknego czytania tekstów przyrodniczych oraz literackich z podziałem na grupy wiekowe. Uczniowie przygotują z wykorzystaniem komputerów opowiadania o tematyce przyrodniczej wzbogacone ilustracjami, starsi przystąpią także do konkursu „Eko wiersz”.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i realizacji projektu będą zamieszczane w szkolnej gazetce.

***

SP Horodło

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009