Przyrzekamy – nie zapomnimy!

HrubieszówStefankowice

Reklamy

Za ten czyn bojowy, a także za cały udział w wojnie polsko-bolszewickiej w dniu 4 grudnia 1920 r. w Łazdunach pod Lidą Marszałek Józef Piłsudski dekorował chorągiew pułkową (pożyczoną zresztą, bo pułk nie posiadał jeszcze swojej) oraz 30 żołnierzy srebrnym krzyżem Virtuti Militari.

***

Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Stefankowicach (utworzonego w ramach projektu „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) uroczyście obchodziły Święto Niepodległości.

W dniu 10.11.2009 r. nasze małe Wilczęta wspólnie z nauczycielami i rodzicami złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą bitwę pod Stefankowicami z dnia 05.09.1920 r. Wtedy do walki z osławioną konnicą Budionnego stanął 15 pułk piechoty „Wilków” rzucony tutaj po zwycięskiej bitwie warszawskiej przez Naczelnika Józefa Piłsudskiego. Stanęli piechurzy do nierównej walki z przeważającymi siłami wroga. Przetrwali kilkanaście szarż kawalerii kozackiej broniąc się w czworobokach znanych jeszcze z czasów wojny napoleońskiej. Tak osłabili krwawą konarmię, iż ta nie była w stanie kontynuować walki i wycofała się za Bug.

Za ten czyn bojowy, a także za cały udział w wojnie polsko-bolszewickiej w dniu 4 grudnia 1920 r. w Łazdunach pod Lidą Marszałek Józef Piłsudski dekorował chorągiew pułkową (pożyczoną zresztą, bo pułk nie posiadał jeszcze swojej) oraz 30 żołnierzy srebrnym krzyżem Virtuti Militari.

Wśród odznaczonych znalazł się porucznik Aleksander Jaworski, który zginął ze swoimi żołnierzami na polach Moniatycz w czasie tej bitwy. Dzień 5 września stał się odtąd pułkowym świętem i jest corocznie obchodzony w Dęblinie, mimo iż pułk już nie istnieje od 1945 roku.

Nasze Wilczęta przyrzekają, że będą pamiętać o bohaterstwie i męstwie tych żołnierzy, którzy tu u nas walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.

***

W imieniu zarządu projektu
Mróz Janina

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009