Przysięga harcerzy z Trójki

11 kwietnia, w szeregu, wśród harcerzy stanęło 22 uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Najwytrwalsi przeszli półroczną próbę i zaszczytnie powiększyli grono zuchów i harcerzy hrubieszowskich.

Reklamy

„Załóż mundur i przypnij lilijkę,

Czapkę na bakier włóż,

W szeregu stań wśród harcerzy,

I razem z nami w świat rusz.”

 

11 kwietnia, w szeregu, wśród harcerzy stanęło 22 uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Najwytrwalsi przeszli półroczną próbę i zaszczytnie powiększyli grono zuchów i harcerzy hrubieszowskich. Obietnicę zuchową złożyło 15 zuchów, a Przyrzeczenie harcerskie 7 dziewcząt z zastępu „Chabry”. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji obrzędowego rozpoczynania zbiórek w obu grupach.  Popłynęły wiersze, piosenki, drużyna wykazała się również znajomością Prawa Zucha, Prawa Harcerskiego, znajomością symboliki zuchowej i harcerskiej. Gdy w konturach lilijki zapłonął ogień i rozświetliło się symboliczne ognisko, padły słowa: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”, „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu”.  Obietnicę i Przyrzeczenie od drużyny odebrała Komendantka Hufca Hrubieszów ph. Monika Wołos. Wszyscy otrzymali chusty i znaczki WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek, WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego. Zuchy otrzymały znaczki zucha, harcerki krzyże harcerskie oraz chabry. Był czas na przemówienia, gratulacje, oglądanie okolicznościowej wystawy. Dzieciom towarzyszyli: Dyrekcja szkoły, przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Hrubieszów,  rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wychowawcy klas i ci wszyscy, którzy zatrzymali się choć na chwilę. Na koniec, w utworzonym, przyjacielskim kręgu, popłynęła harcerska  iskierka.

Po bardzo długiej przerwie w naszej szkole znowu pobrzmiewa hasło  „czuj”, „czuwaj”. Przygoda harcerska trwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli być w tym dniu, razem z nami.

 

 

Info i fot. ZSM nr 3