Rada Gospodarcza doradzi burmistrzowi

Burmistrz, Tomasz Zając, powoła Hrubieszowską Radę Gospodarczą. 20-osobowe gremium przedsiębiorców będzie doradzało burmistrzowi przy podejmowaniu najważniejszych dla miasta decyzji finansowych i gospodarczych.

Reklamy

 

9 lutego burmistrz Tomasz Zając wydał zarządzenie o powołaniu Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej.


Więcej:

http://kronikatygodnia.pl/rada-doradzi-burmistrzowi/

źródło: kronikatygodnia.pl

 

 

Zgodnie z postulatami przedsiębiorców burmistrz Tomasz Zając powołuje do życia Hrubieszowską Radę Gospodarczą.

Członkiem Rady może zostać przedsiębiorca zamieszkały na terenie Hrubieszowa lub prowadzący działalność gospodarczą w mieście albo wskazany przez niego przedstawiciel.

Rada Gospodarcza będzie organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej miasta w następujących obszarach:

  1. Strategia Rozwoju Miasta oraz inne dokumenty strategiczne,
  2. aktywizacja gospodarcza miasta,
  3. partnerstwo publiczno-prywatne,
  4. sieć komunikacyjna miasta i uwarunkowania z tym związane, uwzględnieniem potrzeb inwestycji gospodarczych,
  5. ochrona środowiska i uwarunkowania rozwoju z tym związane,
  6. wolna przestrzeń inwestycyjna na terenie miasta i związane z tym zagadnieniem uwarunkowania,
  7. promocja miasta i jego walorów,
  8. uchwały podatkowe i opłaty lokalne,
  9. plany zagospodarowania przestrzennego,
  10. promocja i wspieranie przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy zainteresowani pracą w Radzie proszeni są o wypełnienie załączonej poniżej Deklaracji przystąpienia do Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Miasta do 16 lutego 2015 r.